Om

Arbeidet med den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler ble startet opp av Nordisk Ministerråd i 2013 som en del av de nordiske statsministrenes overordnede Grønn vekst «The Nordic Way»-initiativ. Den er også en del av den nordiske handlingsplanen for tekstiler som sikter mot at bane veien for «bærekraftig design, forbruk og produksjon». Målet med den frivillige avtalen er å få aktørene til at forplikte seg i forhold til en rekke felles mål relatert til å redusere miljøpåvirkningene fra det nordiske tekstilforbruket, samt å øke konkurranseevnen til den nordiske regionen.

De spesifikke målene for avtalen er:

  • å gjøre det mulig for ansvarlige aktører å samle inn, sortere, gjenbruke og resirkulere tekstiler i samarbeid med produsenter, importører og myndigheter
  • å eliminere illegal innsamling, eksport og handel med brukte tekstiler
  • å øke transparens i forhold til hva som skjer med de innsamlede tekstilene og i forhold til hva formålet med innsamlingen er, samt å øke den offentlige tilliten til innsamlingsorganisasjonene
  • å fordoble andelen av de brukte tekstiler som samles inn i den nordiske region innen 10 år sett i forhold til 2012
  • Innen 2022 skal minst 50 % av de innsamlede tekstilene bli gjenbrukt (enten innenfor eller utenfor de nordiske landene) og totalt 90 % av de innsamlede tekstiler skal bli gjenbrukt eller, når gjenbruk ikke er mulig, resirkuleres.
  • å sikte mot resirkulering i form av lukkede kretsløp (closed-loop) i stedet for nedvinning ()
  • å sikre at alle aktører lever opp til det tredjepartssertifiserte etiske regelverket.

Den frivillige avtalen inneholder en såkalt code of conduct som inkluderer kriterier for miljømessig og sosialt bærekraftig håndtering av brukte tekstiler samt kriterier for transparens og avrapportering. Denne code of conduct’en er verifisert av et sertifiseringssystem som skal sikre at de sertifiserte organisasjonene lever opp til de gjeldende kriteriene. Sertifiseringssystemet er på nåværende tidspunkt i en test-fase, som du kan lese mer om under Uttesting av systemet. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig for aktører å bli sertifisert.

Sertifiseringen vil være nyttig for en rekke målgrupper. For aktørene som enten samle inn eller sorterer tekstiler kan sertifiseringen fungere som et bevis for at tekstilene håndteres på en bærekraftig og legitim måten. Sertifiseringen informerer samtidig forbrukerne at tekstilene faktisk gjenbrukes og resirkuleres i henhold til det ofte blir kommunisert av innsamlingsaktørene. Samtidig gjør sertifiseringen det mulig for de lokale myndighetene å sikre at de tekstilene som samles inn via kommunale systemer og på kommunale innsamlingsstarsjoner håndteres på en kontrollert, bærekraftig og transparent måte.

Tekstilavtalen ble ytterligere utviklet i et prosjekt, som ble gjennomført av et konsortium av nordiske forskningsinstitusjoner og konsulenter (les mer under Organisering). Avtalen er nå i en innledende test-fase og er ennå ikke fullt operasjonell. Les mer under Uttestingen av systemet.

Les mer om det nordiske Grønn vekst-initiativet i web-magasinet Green Growth the Nordic Waywww.nordicway.org eller på http://www.norden.org/no/tema/green-growth.