Drift av sertifiseringssystemet

This information is unfortunately not updated. Please have a look at the English or Swedish websites.

Sertifiseringssystemet drives av en operatør – en såkalt CSO (certification system operator). I løpet av test-fasen vil IVL Svenska Miljöinstitutet fungere som midlertidig systemoperatør. CSO’ens rolle og funksjon er å:

 • fremme gjenbruk og resirkulering av tekstiler
 • fremme sertifiseringssystemet
 • utstede sertifikater
 • fastsette de nødvendige omkostninger for å drive systemet samt de nødvendige gebyrer for sertifiseringen
 • informere de relevante aktører om bakgrunnen for systemet, fordelene ved gjenbruk og resirkulering av tekstiler, samt hvordan systemet fungerer
 • registrere alle aktører i systemet, samt samle inn statistikk for hvor mye hvert enkelt medlem skal betale, og hvor mye de allerede har betalt
 • utarbeide statistikk over innsamling, resirkulering og gjenbruk av tekstiler for sertifiserte aktører
 • håndheve sanksjoner i forbindelse med forsømmelse eller illegale aktiviteter
 • drive kontinuerlig utvikling av systemet
 • informere sertifiserte aktører samt offentligheten om nyheter og utvikling, samt nye sertifiseringer
 • legge offentlig ut dokumentasjon fra Sertifiseringskomiteens møter
 • undersøke innberettede uregelmessigheter for sertifiserte aktører.