Sertifiserte organisasjoner

Der er på nåværende tidspunkt ingen sertifiserte organisasjoner, da den nordiske avtalen for brukte tekstiler er i en test-fase. Myrorna, Fretex, H&M Norge og UFF Danmark deltar i test-fasen og vil gå igjennom sertifiseringsprosessen for å finne ut om de kan oppfylle de gjeldende kriteriene for å bli sertifisert.

Når sertifiseringssystemet er fullt operasjonelt vil alle sertifiserte organisasjoner fremkomme på denne siden sammen med kontaktopplysninger og detaljer om sertifiseringen (gyldighet m.m.).