Gebyrer

I forbindelse med at bli sertifisert og å være sertifisert er det to typer av gebyrer. Størrelsen på disse gebyrer er ennå ikke fastlagt, men disse vil bli besluttet i løpet av test-fasen.

CSO’en driver sertifiseringssystemet med utgangspunkt i at dette skal være etter selvkostprinsippet (non-profit). Gebyrene vil derfor bli justert slik at disse utelukkende dekker administrasjonen av systemet. Gebyrer som betales til godkjente tredjepartsinspektører vil ikke bli presentert her og fastsettes som en individuell avtale mellom tredjepartsinspektøren og den organisasjonen som ønsker å bli sertifisert.

Gebyrene for at bli sertifisert er:

Sertifiseringsgebyr: et gebyr til Sertifiseringsorganisasjonen, som dekker administrasjonen av sertifikatet i gyldighetsperioden. Sertifiseringsgebyret bestemmes av CSO’en i samarbeid med Sertifiseringskomitéen.

Årlig gebyr – en sertifisert organisasjon må betale et årlig gebyr til sertifiseringssystemet. Gebyret skal dekke utvikling, kommunikasjon og generell drift av systemet. Det årlige gebyret fastsettes av CSO’en i samarbeid med Sertifiseringskomitéen. Det årlige gebyr vil bli differensiert med utgangspunkt i den enkelte aktørs mengder av innsamlede og/eller behandlede brukte tekstiler.