Søk om å bli sertifisert

Siden sertifiseringssystemet er i en test-fase, er det på nåværende tidspunkt dessverre ikke mulig å søke om å bli sertifisert.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på nyheter angående prosjektet ved å melde deg på nyhetsoppdateringen i menyen til høyre. Når du har registrert deg vil du motta informasjon om uttestingen og resultatene av denne. Du vil også bli informert når systemet er kommet i normal drift og du kan søke om å bli sertifisert.

Den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler inneholder retningslinjer for god forretningsskikk for håndtering av brukte tekstiler med spesifikke kriterier for innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsaktiviteter. Ved at jobbe med kriteriene kan du allerede nå begynne at forberede din organisasjon på sertifiseringsprosessen. Når systemet er fullt operasjonelt, vil en tredjepartsinspektør via en verifiseringsprosess sørge for at kriteriene er oppfylt av den aktøren som søker å bli sertifisert.