Referansegruppen

I forbindelse med implementeringen av den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler er det blitt nedsatt en referansegruppe. Denne gruppen er satt av den nordiske gruppen for avfall under Nordisk ministerråd og består av representanter fra en rekke relevante aktører i den nordiske regionen.

I test-fasen er det planlagt tre møter for referansegruppen.

Referat fra det første og andre møtet i referansegruppen kan lastet ned her:

Nordic textile commitment_Ref meeting 1_ minutes

Nordic textile commitment_ Ref meeting 2_minutes

Presentations for 2nd reference group meeting_2016-02-11

Referansegruppen består av følgende medlemmer:

Tina Winberg Københavns Kommune
Jonas Eder Hansen Danish Fashion Institute
Kenneth Skov-Andersen Frelsens Hær
Minja Huopalainen UFF Finland
Sari Nikkola Kontti/Finsk Røde Kors
Helena Dahlbo Finnish Environment Institute, SYKE
Timo Hämäläinen The Finnish Solid Waste Association
Ellen Halaas Oslo Kommune
Benedicte Brinchmann Eie H&M Norge
Frode Nilsen Fretex
Kåre Edvardsen Halden Kommune
Emma Enebog Myrorna
Susanna Winblad/Ingela Morfeldt Malmö Kommune/VA Syd
Klaus Rosinski Returtex/HumanBridge
Sara Winroth Lindex Sverige
Elisabeth Dahlin Svensk Røde Kors
Jørn Jensen Bureau Veritas
 Kaj Pihl UFF-Humana Danmark