Uttesting av systemet

Den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler (eller Tekstilavtalen) ble utviklet i perioden 2013-2015 med hovedmål om at minst 50% av de innsamlede tekstilene skal gjenbrukes (enten innenfor eller utenfor de nordiske landene) innen 10 år (2022) og at 90 % av de innsamlede tekstilene blir gjenbrukt eller, der gjenbruk ikke er mulig, resirkuleres. Tekstilavtalen er på nåværende tidspunkt i en test-fase.

Målet med testen for den nordiske tekstilavtalen er:

  1. å gjennomføre en ettårig test for sertifisert innsamling og håndtering av brukte tekstiler i Øresundsregionen (Malmø og København) samt i Halden kommune i Norge.
  2. å gjennomføre sertifisering av 3-6 aktører relatert til innsamling, sortering, gjenbruk, resirkulering eller salg av brukte tekstiler
  3. å kommunisere og markedsføre tekstilavtalen som en garanti for legitim og bærekraftig håndtering av brukte tekstiler, via web, innsamlingspunkter og gjenbruksbutikker
  4. gå gjøre sertifiseringssystemet klar til en systemoperatør.

Uttestingen av systemet drives av et konsortium sammensatt av forskningsinstitusjoner og konsulenter. IVL Svenska Miljöinstitutet fungerer som midlertidig systemoperatør (CSO). Den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler er iverksatt og finansiert av den Nordiske Avfallsgruppen under Nordisk Ministerråd. Klikk på Om i menyen i toppen for mer informasjon om organiseringen og historien bak systemet.

Den primære informasjonskanal for test-fasen er denne hjemmesiden, hvor den siste utviklingen i prosjektet samt all generell informasjon om prosjektet vil fremkomme. Uttestingen av systemet følges av en referansegruppe som er utpekt av den Nordiske Avfallsgruppen under Nordisk Ministerråd. På grunn av stor interesse for prosjektet var prosjektgruppen nødt til å begrense antallet av medlemmer i referansegruppen. Alle beslutninger og møter vil imidlertid bli dokumentert og presentert på denne hjemmesiden.

I menyen til høyre kan du registrere deg for å få tilsendt alle oppdateringer til din epostadresse. Gå ikke glipp av denne muligheten til å bli løpende informert om den videre utviklingen av den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler.