Rapporter

Der er utgitt to rapporter fra det nordiske prosjektet relatert til en avtale for gjenbruk og resirkulering av tekstiler. Den første ble utgitt i 2014 og den andre i 2015.

Den første rapporten tar for seg fire tema som er relevante for utviklingen av den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler:

  • En kartlegging av aktørene relatert til håndtering av brukte tekstiler
  • Sporbarheten av de globale tekstilstrømmen
  • Beste praksis og operasjonelle standarder for innsamling, sortering, gjenbruk og resirkulering samt håndtering av tekstilavfall
  • Sammenligning med avfallshåndtering for andre avfallsstrømmer

Rapporten (på engelsk) kan lastes ned herfra:

Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

Den andre rapporten The Nordic textile commitment: A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling dekker hovedprinsippene i den frivillige avtalen samt retningslinjene for god forretningskikk (code of conduct). Rapporten inneholder også kriterier for å drive sertifiseringssystemet inklusive gebyrer og tredjepartsverifisering. Denne rapport er grunnlaget for den igangsatte implementeringen av den nordiske avtalen for brukte tekstiler. Et såkalt policy brief (en kort oppsummering av resultatene) ble også utgitt i forlengelsen av rapporten.

Øvrige rapporter (på engelsk) fra Grønn vekst-initiativet er: A Nordic strategy for collection, sorting, reuse and recycling of textiles og An extended producer responsibility (EPR) system and new business models. Alle rapportene kan lastet ned herfra:

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

A Nordic textile strategy: Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

EPR systems and new business models: Reuse and recycling of textiles in the Nordic region

EPR-systems and new business models: Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region