Organisering

Den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler er en del av de nordiske statsministres overordnede Grønn vekst-initiativ Den Nordiske Region – ledende innen grønn vekst. Les mer om dette i web-magasinet Green Growth the Nordic Way på www.nordicway.org eller på http://www.norden.org/no/tema/green-growth.

Implementering av tekstilavtalen gjennomføres av et konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet (Sverige), Copenhagen Resource Institute (Danmark), Østfoldforskning (Norge) samt Environice (Island).

Arbeidet utføres i et tett samarbeid med den Nordiske Avfallsgruppen og koordinator Yvonne Augustsson. I tillegg følges implementeringsprosessen av en referansegruppe som består av en rekke representanter fra relevante aktører i den nordiske regionen.

Konsortiets kontaktinformasjon er å finne på slutten av denne siden.