Drift af certificeringssystemet

This information is unfortunately not updated. Please have a look at the English or Swedish websites.

Certificeringssystemet drives af en operatør – en såkaldt CSO (certification system operator). I løbet af test-fasen vil IVL Svenska Miljöinstitutet agere midlertidig systemoperatør. CSO’ens rolle og funktion er at:

 • fremme genbrug og genanvendelse af tekstiler
 • fremme certificeringssystemet
 • udstede certifikater
 • fastsætte de nødvendige omkostninger for at drive systemet samt de nødvendige gebyrer for certificeringen
 • informere de relevante aktører om rationalet bag, fordelene ved genbrug og genanvendelse af tekstiler, samt hvordan systemet fungerer
 • registrere alle aktører i systemet, samt at indsamle statistik for hvor meget hvert enkelt medlem skal betale, og for hvor meget de allerede har betalt
 • udarbejde statistik over indsamling, genanvendelse og genbrug af tekstiler for certificerede aktører
 • håndhæve sanktioner i forbindelse med forsømmelse eller illegale aktiviteter
 • drive den fremtidige udvikling af systemet
 • informere certificerede aktører samt offentligheden om udviklingen i systemet samt nye certificeringer
 • fremvise dokumentation fra certificeringskomiteens møder offentligt
 • undersøge indberettede uregelmæssigheder for certificerede aktører