Kriterier

This information is unfortunately not updated. Please look at the English or Swedish versiones of the website.

Standarden for gennemsigtighed og miljøperformance i forbindelse med håndtering af brugte tekstiler (tidligere kaldt Code of Conduct) er den centrale del af den Nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler. Den sætter regler og retningslinjer for at sikre en bæredygtig og ansvarlig indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af brugte tekstiler.

Standarden for gennemsigtighed og miljøperformance inkluderer kriterier for aktører der indsamler og/eller sorterer brugte tekstiler. Der er kriterier som skal opfyldes i hver enkelt del af værdikæden for brugte tekstiler; for information, for gennemsigtighed og rapportering, for indsamling, sortering, transport, genbrug (inklusive salg), genanvendelse, eksport, miljømæssig såvel som social performance samt for kommunikation.

Kriterierne vil blive testet og valideret for en række organisationer i løbet af testfasen. Læs mere om testforløbet her.

Opfyldelse af kriterierne i standarden for gennemsigtighed og miljøperformance bliver verificeret gennem et certificeringssystem med en tredjepartsaktør. I forbindelse med tredjepartsgennemgangen anvendes der en skabelon, som er baseret på de føromtalte kriterier, hvilket skal sikre, at aktøren lever op til de gældende krav. Standarden for gennemsigtighed og miljøperformance kan i sin oprindelige form læses her: Code of conduct for management of used textiles. Med udgangen af testfasen forventes denne standard at blive opdateret.