Gebyrer

I forbindelse med at blive certificeret og at være certificeret forekommer der to typer af gebyrer. Størrelsen på disse gebyrer er endnu ikke fastlagt, men vil blive besluttet i løbet af test-fasen.

CSO’en driver certificeringssystemet med udgangspunkt i at være non-profit. Gebyrerne vil derfor blive justeret, så de udelukkende dækker administration af systemet. Gebyrer som betales til godkendte tredjepartsinspektører er ikke præsenteret her og fastsættes som en individuel aftale mellem tredjepartsinspektøren og den organisation, som ønsker at blive certificeret.

Gebyrerne for at blive certificeret er:

Certificeringsgebyr: et gebyr til certificeringsorganisationen, som dækker administrationen af certifikatet i gyldighedsperioden. Certificeringsgebyret bestemmes af CSO’en i samarbejde med certificeringskomitéen.

Årligt gebyr – en certificeret organisation vil skulle betale et årligt gebyr til certificeringssystemet. Gebyret skal dække udvikling, kommunikation og generel drift af systemet. Det årlige gebyr fastlægges af CSO’en i samarbejde med certificeringskomitéen. Det årlige gebyr vil blive differentieret med udgangspunkt i den enkelte aktørs mængder af indsamlede og/eller behandlede brugte tekstiler.