Historie

Historien bag den nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler startede i 2010, da en arbejdsgruppe blev nedsat af de nordiske statsministre. I 2011 præsenterede arbejdsgruppen deres rapport over mulige fordelagtige områder for nordisk samarbejde samt fremtidige prioriteter inden for grøn økonomisk vækst. Rapporten indeholdt otte indsatsområder, hvor nordisk samarbejde ansås for værende fordelagtigt for de nordiske lande. Alle indsatsområderne blev accepteret af de nordiske statsministre og det blev besluttet, at arbejdet skulle udføres af Nordisk Ministerråd. Grøn Vækst initiativet blev lanceret af statsministrene under titlen Den Nordiske Region – ledende inden for grøn vækst.

Et af de otte indsatsområder var rettet mod ressourceeffektivitet og livscyklustænkning i affaldssektoren. For at realisere arbejdet under dette område blev Nordisk Affaldsgruppe bedt om at udvikle et projekt, som udmøntede sig i den overordnede titel Ressourceeffektiv genanvendelse af plast- og tekstilaffald. I 2012 blev et forstudie gennemført for at undersøge potentialerne inden for området.

På baggrund af forstudiet iværksatte Nordisk Affaldsgruppe herefter seks indbyrdes tilknyttede projekter – tre om plast og tre om tekstiler. Den nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler er resultatet af det ene af disse tre tekstilprojekter. De to øvrige tekstilprojekter var En nordisk strategi for indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler samt Et udvidet producentansvarssystem (EPR) og nye forretningsmodeller. Rapporter fra de tre projekter kan findes her.