Rapporter

Der er udgivet to rapporter fra det nordiske projekt om en aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler. Den første blev udgivet i 2014 og den seneste i 2015.

Den første rapport undersøger fire temaer, som er relevante for udviklingen af den nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler:

  • En kortlægning af aktørerne inden for håndtering af brugte tekstiler
  • Sporbarheden af de globale tekstilflow
  • Best practice og operationelle standarder inden for indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse samt håndtering af tekstilaffald
  • Sammenligning med affaldshåndtering af andre affaldsstrømme

Rapporten (på engelsk) kan downloades her:

Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

Den anden rapport The Nordic textile commitment: A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling dækker hovedprincipperne i den frivillige aftale samt det etiske regelsæt (Code of Conduct). Rapporten indeholder også kriterier for at drive certificeringssystemet inklusive gebyrer og tredjepartsgennemgang. Denne rapport er grundstenen for den igangværende implementering af den nordiske aftale for tekstiler. Et såkaldt policy brief (en kort opsummering af resultaterne) blev også udgivet i forlængelse af rapporten.

Øvrige rapporter (på engelsk) fra de to øvrige Grøn Vækst initiativer er: A Nordic strategy for collection, sorting, reuse and recycling of textiles samt An extended producer responsibility (EPR) system and new business models. Alle rapporterne kan downloades her:

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

A Nordic textile strategy: Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

EPR systems and new business models: Reuse and recycling of textiles in the Nordic region

EPR-systems and new business models: Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region