Organisering

Den nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler er en del af de nordiske statsministres overordnede Grøn Vækst initiativ Den Nordiske Region – ledende inden for grøn vækst. Læs mere i web-magasinet Green Growth the Nordic Waywww.nordicway.org eller på www.norden.org/greengrowth.

Den igangværende implementering af tekstilaftalen gennemføres af et konsortie bestående af IVL Svenska Miljöinstitutet (Sverige), Copenhagen Ressource Institute (Danmark), Østfold Forskning (Norge) samt Environice (Island).

Arbejdet udføres i et tæt samarbejde med den Nordiske Affaldsgruppe og koordinator Yvonne Augustsson. I tillæg følges implementeringsprocessen af en referencegruppe, som består af en række repræsentanter fra relevante aktører i den nordiske region.

Find konsortiets kontaktinformationer i bunden af denne side.