Om

Den nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler blev igangsat af Nordisk Ministerråd i 2013 som en del af de nordiske statsministres overordnede ”Grøn Vækst” initiativ Den Nordiske Region – ledende inden for grøn vækst. Den er også en del af den nordiske handleplan for tekstiler, der sigter mod at bane vejen når det kommer til ”bæredygtigt design, forbrug og produktion”. Målet med den frivillige aftale er at få aktørerne til at forpligte sig til en række fælles mål om at reducere miljøpåvirkningen fra det nordiske tekstilforbrug samt at øge konkurrenceevnen i den nordiske region.

De specifikke mål for aftalen er:

  • at gøre det muligt for legitime aktører at indsamle, sortere, genbruge og genanvende tekstiler i samarbejde med producenter, importører og myndigheder
  • at eliminere illegal indsamling, eksport og handel med brugte tekstiler
  • at øge gennemsigtigheden ift. hvad der sker med de indsamlede tekstiler og ift. hvad formålet med indsamlingen er, samt at øge den offentlige tillid til indsamlingsorganisationerne
  • inden for 10 år at fordoble andelen af de brugte tekstiler, der indsamles i den nordiske region, set i forhold til 2012
  • at stræbe mod et tiårigt mål for, at mindst 50 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt (enten inden for eller uden for de Nordiske lande) og at 90 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt eller, når genbrug ikke er muligt, genanvendt.
  • at sigte mod closed-loop genanvendelse i stedet for downcycling
  • at sikre, at alle aktører lever op til det tredjepartscertificerede etiske regelsæt.

Den frivillige aftale indeholder en såkaldt code of conduct som inkluderer kriterier for miljømæssig og socialt bæredygtig håndtering af brugte tekstiler samt kriterier for gennemsigtighed og afrapportering. Denne code of conduct er verificeret af et certificeringssystem, der skal sikre, at de certificerede organisationer lever op til de gældende kriterier. Certificeringssystemet er på nuværende tidspunkt i en test-fase, som du kan læse mere om, under punktet Testforløbet. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt for aktører at blive certificeret.

Certificeringen vil være nyttig for en række målgrupper. For aktørerne som enten indsamler eller sorterer tekstiler, kan certificeringen være bevis for, at tekstilerne håndteres på en bæredygtig og legitim måde. Certificeringen lader samtidig forbrugerne vide, at tekstiler rent faktisk genbruges og genanvendes, således som det ofte bliver kommunikeret af indsamlingsaktørerne. Samtidig gør certificeringen det muligt for de lokale myndigheder at sikre, at de tekstiler, som indsamles på kommunale arealer, håndteres på en kontrolleret, bæredygtig og gennemsigtig måde.

Tekstilaftalen blev yderligere udviklet i et projekt, som blev gennemført af et konsortie af nordiske forskningsinstitutioner og konsulenter (læs mere under Organisering). Aftalen er nu i en indledende test-fase og er endnu ikke fuldt operationel. Læs mere herom under Testforløbet.

Læs mere om det nordiske Grøn Vækst initiativ i web-magasinet Green Growth the Nordic Waywww.nordicway.org eller på www.norden.org/greengrowth.