Systemoperatören

Systemoperatören är ansvarig för driften och administrationen av certifieringssystemet och är “ansiktet utåt”. Systemperatören tar beslut om certifieringssystemet med hjälp från certifieringskommittén.

Systemoperatörens ansvarsområden inkluderar:

  • Registrering av certifierade insamlingsaktörer.
  • Administration av avgifter.
  • Administration av dokument (uppdatering av standard och checklistor).
  • Kravsättning på tredjepartsgranskare.
  • Uppdatering av certifieringssystemets hemsida.
  • Logotyper och informationsmaterial.
  • Att leda certifieringskommitténs arbete.