Kriterier

För att en insamlingsaktör ska kunna bli certifierad ska ett antal kriterier för uppfyllas. Det finns kriterier för varje del av kedjan: för information, transparens och rapportering, insamling, sortering, transport, återanvändning (inkl. försäljning), återvinning och export.

Kriterierna har reviderats och ändrats baserat på kunskap och erfarenhet från testfasen, läs mer under Testfas. Genom ett certifieringssystem med tredjepartsgranskning kontrolleras om kritierierna uppfylls.

Kriterierna listas i en checklista som ska kunna användas av insamlingsaktörer som vill bli certifierade. Checklistan innehåller förutom kriterierna även krav på dokumentation och rutiner som behövs för att kunna bevisa att kriterierna uppfylls. Checklistan ska användas som förbedelse inför en tredjepartsgranskning. Det finns två versioner av checklistan, en för insamling av textil endast för återanvändning och en för insamling av textil för återanvändning och materialåtervinning. Utkastversioner av checklistorna finns för nedladdning här:

checklist_collector_textile-for-reuse-and-textile-waste-for-recycling

checklist_collector_textiles-aimed-for-reuse