Organisation

”Nordic textile reuse and recycling commitment” är en del av Nordiska ministerrådets initiativ för grön tillväxt: ”Norden –ledande i grön tillväxt”. Läs mer i webbtidningen ”Green Growth the Nordic Way” på www.nordicway.org eller www.norden.org/greengrowth.

Implementeringen av ”Nordic textile reuse and recycling commitment” pågår för fullt och genomförs av en projektgrupp bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet (Sverige), Copenhagen Resource Institute (Danmark), Østfoldforskning (Norge) och Environice (Island). IVL agerar certifieringsoperatör under försöksperioden.

Projektet genomförs i nära samarbete med Nordiska avfallsgruppen under Nordiska ministerrådet och projektkoordinator Yvonne Augustsson. Implementeringen följs även av en referensgrupp med utvalda nordiska aktörer.

Kontaktinformation till projektorganisationerna finns längre ner på sidan.