Testfas

”Nordic textile reuse and recycling commitment” togs fram under 2013 till 2015 i syfte att engagera aktörer att sträva mot gemensamma mål för att minska miljöpåverkan från textilkonsumtion och samtidigt öka Nordens konkurrenskraft. Närmare bestämt strävar Nordic textile commitment åt att minst 50% av insamlade textilier inom tio år ska återanvändas (antingen i de nordiska länderna eller utomlands) och att 90% av den totala insamlade mängden återanvänds eller återvinns där återanvändning inte är möjligt. Samtliga mål för ”Nordic textile reuse and recycling commitment” finns listade här.

Nu pågår implementeringen av ”Nordic textile reuse and recycling commitment” i en testperiod. Testperioden har som mål att:

  1. Under ett år testa certifierad insamling och hantering av begagnad textil i öresundsregionen (Malmö och Köpenhamn) och i Halden kommun i Norge.
  2. Tredjepartsgranska 3-6 aktörer som har hand om insamling, sortering,  återanvändning och återvinning av begagnade textilier.
  3. Kommunicera och sprida information om Nordic textile commitment som en garanti för legitim och hållbar hantering av begagnade textilier.
  4. Förbereda för en certifieringsoperatör (CSO) att förvalta certifieringssystemet när det är i drift.

Testfasen drivs som ett projekt av ett konsortiet bestående av forskningsinstitut och konsulter. IVL Svenska Miljöinstitutet fungerar som tillfällig certifieringsoperatör och leder projektet. Projektgruppen består också av Copenhagen Resource Institute (CRI),  Østfoldforskning och Environice. Nordic textile commitment har initieras och finansieras av Nordiska avfallsgruppen under Nordiska ministerrådet. För mer information om organisation och historia gå till Historia och bakgrund samt Organisation i huvudmenyn.

På den här hemsidan kan du följa implementeringen av ”Nordic textile reuse and recycling commitment”. Projektet har en referensgrupp utsedd av Nordiska avfallsgruppen. Antalet platser i referensgruppen är begränsad, men beslut och dokumentation från referensgruppsmöten kommer göras tillgängligt på hemsidan.

Registrera dig för uppdateringar i menyn till höger för att vara säker på att inte missa någon information om implementeringen av ”Nordic textile reuse and recycling commitment”!