The Nordic textile reuse and recycling commitment

Rapporten om certifieringssystemet är publicerad

Nu finns rapporten om ”The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt certifieringssystem för textil och textilavfall att ladda ner. I rapporten beskrivs bland annat hur certifieringssystemet är tänkt att fungera och vilka kriterier som ska uppfyllas för att som insamlingsaktör kunna certifieras. Rapporten från den juridiska analysen av kriterierna kommer antingen att publiceras separat eller som en bilaga till den här rapporten.

Än går det inte att certifiera sig. Under hösten 2017 kommer Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet att upphandla rollen som certifieringsoperatör, den aktör som ska driva certifieringssystemet.

Rapporten om certifieringssystemet kan laddas ner här.

Anna Fråne

View more posts from this author

Kommentera