The Nordic textile reuse and recycling commitment

Upphandling av juridisk analys av kriterierna

Naturvårdsverket bjuder på Nordiska avfallsgruppens vägnar in uppdragstagare att lämna anbud för att genomföra en juridisk analys av kriterierna i The Nordic textile reuse and recycling commitment.

Syftet är att verifiera att de föreslagna kriterierna inte strider mot gällande nationell lagstiftning i Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Länken till utlysningen finns här.

Anna Fråne

View more posts from this author

Kommentera