The Nordic textile reuse and recycling commitment

Det andra referensgruppsmötet gick av stapeln den 11:e februari

Det andra referensgruppsmötet ägde rum den 11:e februari i Malmö. Bland annat diskuterades ändringsförslag av kriterier i ”Standarden för transparens och miljöprestanda” liksom hur certifieringsprocessen ska gå till. Anteckningar och presentationer (på engelska) kan laddas ner här:

Nordic textile commitment_ meeting notes 2016-02-11

Presentations for 2nd reference group meeting_2016-02-11

Information om referensgruppen och det första referensgruppsmöte finns att hitta här.

Anna Fråne

View more posts from this author

Kommentera