The Nordic textile reuse and recycling commitment

Agenda till det andra referensgruppsmötet

Det andra referensgruppsmötet kommer gå av stapeln den 11:e februari i Malmö. Referensgruppen har redan blivit tillsatt, men agendan finns tillgänglig för alla här: Agenda for 2nd reference group meeting_Malmö. Inspel, kommentarer eller synpunkter till referensgruppsmötet är mycket välkomna. Kontakta din nationella representant eller Anna Fråne, projektledare. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Mötesanteckningar från det första referensgruppsmötet liksom en lista över referensgruppens medlemmar finns här.

Anna Fråne

View more posts from this author

Kommentera