The Nordic textile reuse and recycling commitment

Velkommen

Please go to the English or Swedish version of the website for the latest information about the certification system.

Forbrug og produktion af nye tekstiler medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Ved at genbruge tekstiler i stedet for at købe nye og ved at genanvende tekstiler, der er slidte, reduceres udvindingen af nye materialer, vand, energi og kemikalier og dermed reduceres miljøpåvirkningerne. Men det er umuligt at opnå øget genbrug og genanvendelse medmindre tekstilerne indsamles. For at øge indsamlingsprocenten kræver det bl.a. at håndteringen af brugte tekstiler bliver mere gennemsigtig. På den måde vil troværdigheden øges og seriøse indsamlingsaktører på tekstilmarkedet vil blive favoriseret.

Et frivilligt certificeringssystem for brugte tekstiler er derfor nu under opbygning. Certificeringen er rettet imod Nordiske aktører inden for indsamling og sortering af brugte tekstiler. Det langsigtede mål er, at indsamlingen af tekstiler i de nordiske lande inden for ti år skal fordobles, og at 90 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt eller genanvendt, hvoraf mindst 50 % bliver genbrugt.

Certificeringssystemet «The Nordic textile reuse and recycling commitment» har til hensigt at reducere de miljøpåvirkninger, som er relateret til forbrug af tekstiler, samt at styrke Nordens konkurrenceevne ved at øge mængden af genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden.

Denne tekstilaftale definerer kriterier for alle faser af indsamlings-, sorterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocesserne for brugte tekstiler. Den centrale del af aftalen er en såkaldt standard for gennemsigtighed og miljøperformance som adresserer miljømæssige inden for indsamlings-, sorterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocesserne samt spørgsmål vedrørende gennemsigtighed og rapportering. Målet er at øge andelen af genbrug og genanvendelse i Norden for at støtte legitime aktører på markedet samt at eliminere illegal indsamling, eksport og handel med brugte tekstiler.

Certificeringssystemet er på nuværende tidspunkt i en test-fase og er dermed endnu ikke fuldt operationelt. Læs mere under Testforløbet. Det er således heller ikke på nuværende tidspunkt muligt for indsamlere og andre aktører, der sorterer brugt tekstil, at blive certificeret. Hold øje med denne hjemmeside i forhold til nyheder vedrørende test-fasen samt informationer om, hvornår systemet er fuldt operativt. Alle informationer om, hvordan certificeringssystemet og hvordan din organisation kan blive certificeret vil blive offentliggjort på siden.

Ved at følge hjemmesiden kan forbrugere hente information om de certificerede organisationer, så de på denne måde kan være sikre på, at deres afleverede tekstiler bliver håndteret på en bæredygtig måde.

Ved at følge hjemmesiden kan lokale myndigheder let finde ud af, hvilke aktører der er certificerede, for på den måde at kunne sikre, at brugte tekstiler, som indsamles på kommunale pladser, håndteres på en bæredygtig, verificeret og gennemsigtig måde.

Scroll ned for at læse de seneste nyheder!

Anna Fråne

View more posts from this author

Legg att eit svar