The Nordic textile reuse and recycling commitment

Standard för transparens och miljöprestanda

För att göra certifieringen mer tydlig har dokumentet som tidigare kallades ”uppförandekod” eller ”code of conduct” numera bytt namn till ”Standard för transparens och miljöprestanda i hanteringen av använd textil”, eller här på websidan i kortare form även ”Standard för transparens och miljöprestanda” eller helt enkelt ”standarden”.

Följ gärna för bli uppdaterad när fler nyheter kommer snart då försöksperioden nu tagit fart.

Davidpalm

View more posts from this author

Kommentera