The Nordic textile reuse and recycling commitment

Warning: Undefined array key "hide_archive_titles" in /customers/8/2/2/textilecommitment.org/httpd.www/wp-content/themes/modern-business/includes/theme-functions.php on line 233

Month: July 2017

Rapporten om certifieringssystemet är publicerad

Nu finns rapporten om “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt certifieringssystem för textil och textilavfall att ladda ner. I rapporten beskrivs bland annat hur certifieringssystemet är tänkt att fungera och vilka kriterier som ska uppfyllas för att som insamlingsaktör kunna certifieras. Rapporten från den juridiska analysen av kriterierna kommer antingen att publiceras separat eller som en bilaga till den här rapporten.

Än går det inte att certifiera sig. Under hösten 2017 kommer Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet att upphandla rollen som certifieringsoperatör, den aktör som ska driva certifieringssystemet.

Rapporten om certifieringssystemet kan laddas ner här.

Continue Reading

The report about the certification system is published

The report about “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, a voluntary certification system for textiles and textile waste is now available. The report includes information about how the certification system will be run, as well as information about which criteria collectors need to fulfill in order to become certified. The report from the legal assessment of the criteria will be published separately or as an appendix to this report.

Certification is not yet possible. During autumn 2017 The Nordic Waste Group, on behalf of The Nordic Council of Ministers, will procure the role as Certification System Operator (CSO), the actor in charge of the certification system.

The report about the certification system can be downloaded here.

 

Continue Reading