The Nordic textile reuse and recycling commitment

Warning: Undefined array key "hide_archive_titles" in /customers/8/2/2/textilecommitment.org/httpd.www/wp-content/themes/modern-business/includes/theme-functions.php on line 233

Month: November 2016

Tredje och sista referensgruppsmötet

Projekttiden lider mot sitt slut. Det tredje och sista referensgruppsmötet i projektet är planerat den 30:e november i Malmö. Mötet är endast för inbjudna, men mötesanteckningar såväl som annat material från mötet kommer att läggas upp på hemsidan. Idéer, frågor eller förslag till diskussionspunkter är naturligtvis välkomna. Skicka dem till Anna Fråne, projektledare, eller till någon av de nationella representanterna i projektgruppen.

Continue Reading

Third and last reference group meeting

The third and last reference group meeting is planned on November 30th in Malmö. The meeting is by invitation only, but meeting notes will be made publicly available as well as other types of documentation from the meeting.  Ideas, questions and suggestions of discussion points are of course welcomed. Please send them to the project leader, Anna Fråne, or to the national representatives in the project group.

Continue Reading