Tredje och sista referensgruppsmötet

Projekttiden lider mot sitt slut. Det tredje och sista referensgruppsmötet i projektet är planerat den 30:e november i Malmö. Mötet är endast för inbjudna, men mötesanteckningar såväl som annat material från mötet kommer att läggas upp på hemsidan. Idéer, frågor eller förslag till diskussionspunkter är naturligtvis välkomna. Skicka dem till Anna Fråne, projektledare, eller till någon av de nationella representanterna i projektgruppen.