Upphandling av juridisk analys av kriterierna

Naturvårdsverket bjuder på Nordiska avfallsgruppens vägnar in uppdragstagare att lämna anbud för att genomföra en juridisk analys av kriterierna i The Nordic textile reuse and recycling commitment.

Syftet är att verifiera att de föreslagna kriterierna inte strider mot gällande nationell lagstiftning i Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Länken till utlysningen finns här.