Utkastversion av checklista med kriterier finns nu för nedladdning

Nu finns en utkastversion av en checklista som kan användas av insamlingsaktörer som vill förbereda sig inför en certifiering. Förutom kriterierna från standarden för transparens och miljöprestanda finns också krav på dokumentation och rutiner som behövs för att uppfylla kriterierna. Observera att checklistan är en utkastversion varför den kan komma att ändras. Checklistan har tagits fram baserat på kunskap och erfarenhet som genererats i testfasen. Checklistan kan laddas ner här.