The Nordic textile reuse and recycling commitment

Månad: februari 2016

Det andra referensgruppsmötet gick av stapeln den 11:e februari

Det andra referensgruppsmötet ägde rum den 11:e februari i Malmö. Bland annat diskuterades ändringsförslag av kriterier i ”Standarden för transparens och miljöprestanda” liksom hur certifieringsprocessen ska gå till. Anteckningar och presentationer (på engelska) kan laddas ner här:

Nordic textile commitment_ meeting notes 2016-02-11

Presentations for 2nd reference group meeting_2016-02-11

Information om referensgruppen och det första referensgruppsmöte finns att hitta här.

Continue Reading

Agenda till det andra referensgruppsmötet

Det andra referensgruppsmötet kommer gå av stapeln den 11:e februari i Malmö. Referensgruppen har redan blivit tillsatt, men agendan finns tillgänglig för alla här: Agenda for 2nd reference group meeting_Malmö. Inspel, kommentarer eller synpunkter till referensgruppsmötet är mycket välkomna. Kontakta din nationella representant eller Anna Fråne, projektledare. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Mötesanteckningar från det första referensgruppsmötet liksom en lista över referensgruppens medlemmar finns här.

Continue Reading