The Nordic textile reuse and recycling commitment

Månad: januar 2016

Velkommen

Please go to the English or Swedish version of the website for the latest information about the certification system.

Forbrug og produktion af nye tekstiler medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Ved at genbruge tekstiler i stedet for at købe nye og ved at genanvende tekstiler, der er slidte, reduceres udvindingen af nye materialer, vand, energi og kemikalier og dermed reduceres miljøpåvirkningerne. Men det er umuligt at opnå øget genbrug og genanvendelse medmindre tekstilerne indsamles. For at øge indsamlingsprocenten kræver det bl.a. at håndteringen af brugte tekstiler bliver mere gennemsigtig. På den måde vil troværdigheden øges og seriøse indsamlingsaktører på tekstilmarkedet vil blive favoriseret.

Et frivilligt certificeringssystem for brugte tekstiler er derfor nu under opbygning. Certificeringen er rettet imod Nordiske aktører inden for indsamling og sortering af brugte tekstiler. Det langsigtede mål er, at indsamlingen af tekstiler i de nordiske lande inden for ti år skal fordobles, og at 90 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt eller genanvendt, hvoraf mindst 50 % bliver genbrugt.

Certificeringssystemet «The Nordic textile reuse and recycling commitment» har til hensigt at reducere de miljøpåvirkninger, som er relateret til forbrug af tekstiler, samt at styrke Nordens konkurrenceevne ved at øge mængden af genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden.

Denne tekstilaftale definerer kriterier for alle faser af indsamlings-, sorterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocesserne for brugte tekstiler. Den centrale del af aftalen er en såkaldt standard for gennemsigtighed og miljøperformance som adresserer miljømæssige inden for indsamlings-, sorterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocesserne samt spørgsmål vedrørende gennemsigtighed og rapportering. Målet er at øge andelen af genbrug og genanvendelse i Norden for at støtte legitime aktører på markedet samt at eliminere illegal indsamling, eksport og handel med brugte tekstiler.

Certificeringssystemet er på nuværende tidspunkt i en test-fase og er dermed endnu ikke fuldt operationelt. Læs mere under Testforløbet. Det er således heller ikke på nuværende tidspunkt muligt for indsamlere og andre aktører, der sorterer brugt tekstil, at blive certificeret. Hold øje med denne hjemmeside i forhold til nyheder vedrørende test-fasen samt informationer om, hvornår systemet er fuldt operativt. Alle informationer om, hvordan certificeringssystemet og hvordan din organisation kan blive certificeret vil blive offentliggjort på siden.

Ved at følge hjemmesiden kan forbrugere hente information om de certificerede organisationer, så de på denne måde kan være sikre på, at deres afleverede tekstiler bliver håndteret på en bæredygtig måde.

Ved at følge hjemmesiden kan lokale myndigheder let finde ud af, hvilke aktører der er certificerede, for på den måde at kunne sikre, at brugte tekstiler, som indsamles på kommunale pladser, håndteres på en bæredygtig, verificeret og gennemsigtig måde.

Scroll ned for at læse de seneste nyheder!

Continue Reading

Velkommen

Please go to the English or Swedish version of the website for the latest information about the certification system.

Forbruk og produksjon av nye tekstiler medfører vesentlige miljøpåvirkninger. Ved å gjenbruke tekstiler i stedet for å kjøpe nye og gjennom å resirkulere tekstiler som er ødelagte eller slitte, reduseres forbruket av nye materialer, vann, energi og kjemikalier. Da reduseres også miljøpåvirkningene. Det er imidlertid umulig å oppnå økt gjenbruk og resirkulering hvis ikke tekstilene samles inn. For å øke andelen som samles inn må blant annet systemet for innsamling og videre håndtering av brukte tekstiler bli mer transparent. Da vil de som leverer inn sine tekstiler kunne føle seg trygge på at hva som skjer med disse, og ansvarlige innsamlingsaktører for brukte tekstiler vil bli synlige og lettere å velge.

Utviklingen av et frivillig sertifiseringssystem for brukte tekstiler er derfor nå satt i gang. Sertifiseringen er rettet mot nordiske aktører innenfor innsamling og sortering av brukte tekstiler. Det langsiktige målet er at innsamlingen av tekstiler i de nordiske landene skal fordobles i løpet av ti år (innen 2022). Videre er målet at 90 % av de innsamlede tekstilene skal gjenbrukes eller resirkuleres, hvorav minst 50 % skal gå til gjenbruk.

Sertifiseringssystemet «The Nordic textile reuse and recycling commitment» er en frivillig avtale hvor formålet er å redusere miljøpåvirkningene relatert til forbruk av tekstiler, samt å styrke Nordens konkurranseevne gjennom å øke gjenbruk og resirkulering av tekstiler i Norden.

Avtalen definerer kriterier for alle fasene av innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsprosessene for brukte tekstiler. Den sentrale delen av avtalen er et dokument med retningslinjer for god forretningsskikk, som adresserer miljømessige i forhold til innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsprosessene samt spørsmål vedrørende transparens og rapportering. Målet er å øke andelen av gjenbruk og resirkulering i Norden gjennom å støtte ansvarlige aktører i markedet samt eliminere illegal innsamling, eksport og handel med brukte tekstiler.

Sertifiseringssystemet er på nåværende tidspunkt i en test-fase og dermed ennå ikke fullt operasjonelt. Les mer under Uttesting av systemet. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig for innsamlere og andre aktører relatert til verdikjeden for brukte tekstiler å bli sertifisert. Denne hjemmesiden vil imidlertid holdes oppdatert i forhold til nyheter relatert til test-fasen samt informasjon om når systemet blir fullt operativt. All informasjon om hvordan sertifiseringssystemet fungerer og hvordan din organisasjon kan bli sertifisert vil bli offentliggjort på denne hjemmesiden.

Ved å følge hjemmesiden kan også forbrukere finne informasjon om de sertifiserte organisasjonene. På denne måten kan man forsikre seg om at de tekstiler man leverer inn blir håndtert på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Ved å følge hjemmesiden kan lokale myndigheter lett finne ut hvilke aktører som er sertifisert og dermed kunne sikre at brukte tekstiler som samles inn via de kommunale systemene og innsamlingspunktene håndteres på en bærekraftig og verifisert måte.

Please scroll to the English or Swedish site for news.

Continue Reading