The Nordic textile reuse and recycling commitment

Månad: november 2015

Kommande referensgruppsmöte

Det andra referensgruppsmötet är nu planerat till den 11:e februari 2016 i Malmö, Sverige.

Mötet är endast för inbjudna, men diskussionspunkter och dokument kommer att göras tillgängliga i förväg och förslag och tankar till mötet är naturligtvis välkomna! Skicka dina kommentarer till din nationella representant eller Anna Fråne, projektledare. Kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Du vet väl också att du kan hitta anteckningar från det första referensgruppens sammanträde liksom medlemmarna i referensgruppen här

Continue Reading

Standard för transparens och miljöprestanda

För att göra certifieringen mer tydlig har dokumentet som tidigare kallades ”uppförandekod” eller ”code of conduct” numera bytt namn till ”Standard för transparens och miljöprestanda i hanteringen av använd textil”, eller här på websidan i kortare form även ”Standard för transparens och miljöprestanda” eller helt enkelt ”standarden”.

Följ gärna för bli uppdaterad när fler nyheter kommer snart då försöksperioden nu tagit fart.

Continue Reading